Magyarországi HR-Network Egyesület

Etikai kódex
Pártoló tagok számára

Az Egyesületi tagság formái

01 Rendes tagság

02 Tiszteletbeli tagság

03 Pártoló tagság

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, társadalmi vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos erkölcsi és/vagy anyagi támogatására. A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tag felvételéről az elnökség ( elnök, alelnök) dönt.

A pártoló tag jogai:

részt vehet az Egyesület közgyűlésén, rendezvényein, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban, külön megállapodás alapján – az általa vállalt hozzájárulással arányosan – részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben, igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait.

A pártoló tag kötelezettségei:

  1. a) az Egyesület Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, valamint a vezető szervek határozatainak betartása, illetve betartatása,
  2. b) az Egyesület népszerűsítése,
  3. c) a vállalt hozzájárulás megfizetése.

Az egyesületünk célja - Alapszabály

HR-Network Egyesület

„A HR Network egyesület célja minél több aktív HR vezető, vagy korábban ilyen szerepet betöltött szakértő, szakember befogadása tagjai közé, akik a közösség fejlesztése érdekében használják, osztják meg tapasztalatukat, tudásukat. Továbbá célja az általános HR kultúra fejlesztésével, terjesztésével a magyarországi munkavállalók, munkáltatók és érdekvédelmi szervezetek közötti együttműködést, kommunikációt javítani, ami így hosszú távon egy jobban működő gazdasághoz és munkaerő piachoz vezet.”
Pinczés Balázs
Elnök

Egyesületünk fentiekkel öszhangban a 2022. évi közgyűlés döntése alapján 2023-tól lehetőséget ad pártoló tagok csatlakozására a legnagyobb hazai vállalati HR közösséghez, mely tagok státusza három fokozatban válik lehetővé (bronz, ezüst, arany fokozat). 

A pártoló tagok jogait és a tagsághoz kapcsolódó előnyöket az alábbi összefoglaló táblázat tartalmazza, a pártoló tagok a rendes tagokkal ellentétben a közgyűléseken nem rendelkeznek részvételi és szavazati joggal valamint a közvetlen tagok közötti kommunikációban nem vesznek részt, az egyesület vezetőségén keresztül érik el a rendes tagságot. A pártoló tagok aktívan részt vesznek az egyesület céljainak elősegítésében, a közösség elismertségének fokozásában és részesülnek a tagsági előnyökben.

Szabályok egyesület pártoló tagoknak - 2023

„Színtiszta HR”